Werkwijze

Linda Geerlings start elk traject met het verkennen van de mogelijke opdracht door goed te luisteren, te kijken en door te vragen. Wat is de vraag achter de vraag? Door zich in te leven in de betrokken partijen wordt het zicht scherper op de belangen en prioriteiten die er spelen. Dat alles maakt dat een concept opdracht steeds scherper gedefinieerd kan worden.

In de verkenning van de opdracht zijn de randen van het speelveld belangrijk om helder te krijgen, evenals de wijze van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht. Niet alleen de afstemming op de inhoud is belangrijk, ook elkaar weten te vinden als persoon is belangrijk.

Gedurende de uitvoering van de opdracht vindt er voortdurend afstemming plaats. Doordat inzichten en context mogelijk veranderen kan dat zijn invloed hebben op de opdracht en opdrachtuitvoering.

Op afgesproken momenten wordt er geƫvalueerd en na einde opdracht vindt er een eindevaluatie plaats.