Uncategorized

Interveniëren op ongeschreven regels en de Building Tribes

Nieuwsgierig naar de ongeschreven regels!

Bij elke start van een opgave om teams bij elkaar te brengen in één samenhangend geheel, ben ik nieuwsgierig naar de ‘mores’ van betreffende organisatie. De ‘mores’ of te wel de ongeschreven regels van ‘zo doen we de dingen hier’. Meer dan eens ben ik erachter gekomen dat de ongeschreven regels belangrijker zijn dan dat wat aan papier is toevertrouwd. De vragen die me altijd bij aanvang van een opgave bezig houden zijn vragen als, wat maakt een team in de manier van werken onderscheidend van elk ander team, hoe werkt dat door naar afdelingen, organisatieonderdelen en de organisatie zelf? Hoe nieuwsgierig is men naar elkaar, naar de klanten? Kent men de klant echt? Wat karakteriseert de manier van werken en de manier waarop men met elkaar omgaat en communiceert? Zijn daar patronen in te ontdekken en in welke mate zijn ze constructief. Zijn er patronen te ontdekken die absoluut destructief zijn?

Een onbevangen start

In mijn zoektocht naar de ‘mores’ van een organisatie zijn de allereerste indrukken bij aanvang van een opdracht nog niet gekleurd en geven mij de meeste informatie. Daarbij zegt een inwerkprogramma wat minder. Daar is over nagedacht en is georganiseerd. Het is de onbevangenheid waarmee teams en individuele teamleden mij als nieuwkomer tegemoet treden, die me het meest waardevol zijn. Het is de laag onder het warme welkom waar ik naar op zoek ben. Is het er een van vertrouwen en enthousiasme of, zoals ik wel eens heb meegemaakt, een warm welkom waar in de laag eronder enorm veel twijfel, onzekerheid en onveiligheid in de groep heerst. Voortkomend uit de wijze waarop voorganger(s) vertrokken zijn. Voor mij de vraag of dat voorkomt uit een incident of zegt het iets meer over de ‘mores’ van de organisatie?

Hang naar meer inzicht vanuit ‘Building Tribes’

In het willen begrijpen hoe systemen en patronen werken en hoe daarop te interveniëren bij gewenste veranderingen, kijk ik uit naar de komende collegereeks van Jitske Kramer ‘Building Tribes met corporate antropologie’. Mede gebaseerd op de boeken reeks ‘De Corporate Tribe’ en ‘Building Tribes’. Het intrigeert me wat we kunnen leren uit het leven van ancient tribes in de wens om bestaande systemen en patronen te transformeren? Hoe nemen ancient tribes, aanpalende tribes mee in de verandering zoals ook wij betrokken partijen (klanten) willen en moeten meenemen? Wat zijn de Do’s en wat de Don’ts? Kunnen we inzichten ook praktisch toepasbaar maken?

En wat maakt u nieuwsgierig?

 

Building Tribes
Wat vormt de kracht van een levendige organisatie?

Geef een reactie